• کتابهای هنرهای نمایشی

 • این دروه به صورت محتوای آموزشی ارائه میگردد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/6/27
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/6/27 تاریخ پایان دوره : 1399/8/27
  • کتابهای هنرهای نمایشی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان